Linosnitt i enkel blåsvart farge.

Dette grafiske bildet er skore ut i ei brun linoleumsplate med spesielle knivar. Motivet er ein foss med trolske steinar, handtrykka på japansk papris spesiellt for slike trykk.

Har nokre få trykk til salgs. Dette er nr.8 av 95 - feil, det er berre trykka i maks 20.

Dette er nummerte originaler i smått opplag, storleiken omlag A4.

Tresnitt svart/kvitt

Dette tresnittet er skore fra ei flat skive frå  bjørketre.

Også dette er trykka i nokre få ekemplar i tynt rispapir - har lett for å rynke seg litt.

Nokre få trykk for sal.

Tresnitt i svart/kvitt

Tresnitta er skorne ut på sammenlima endeved, difor er det lite trestruktur på dette bildet.

Prinsippet er at alt ein skjer vekk blir kvitt på det ferdige trykket.

Trykt på tynt rispapir  - et lite bilde. ca 10x10cm.

Har nokre få originaler tilsalgs.

Fargelagt kolteikning digital

Finnast berre i eitt eksemplar, kan tolkast på ulike vis....ettersom du som ser tyder det på ditt vis.

Eg bruker sjeldan modell når eg teiknar , det kjem til meg i mitt hovud.

Biletet er for salg, berre spør etter det.

Teikning

Kol-teikning av modell fra tida på Kunstskulen.

Bidet er til salgs med glass og ramme.

Spør....

Besteslumre 1

Kopargrafikk, redering i 30 eks.totalt.
Denne er handkolorert med akvarellfarger/ finnast nokre få av opplaget i farger.

denne er nr.20/30.  31x36cm

Besteslumre 2

Etter radering - etsa eg samme plate til denne utgava, trykk: 23/30.
Handtrykka av kunstnaren.

Altså bare 30 trykk av denne utgåva . 31x36cm

Den blå timen....

Streketsing og akvatint-etsing i dette kopartrykket.

Handtrykka av kunstnaren.

totalt opplag; 40 stk. dette er nr. 4/40