Sylvias Paintbox

Denne bildeserien er måla i olje på lerret.
i år 2000, livsverket mitt som eg reiste 4500 km med til Portugal - der dei vart viste fram fyrste gong(Sanfins do Douro)
Serien har 20 måleri frå nr.1 tilogmed nr.20, må visast i rekkefylgje som ei forteljing.
Frå med nr.2 tek dei føre seg ca. 5 år i utvikling og syner
KVINNER i liv og arbeide gjennom 100 år(1900-2000) med dei eg kjende best.
Ei interessant tidsbolk, og i verds-samanheng av hendingar.
Gjorde research for å utvikle handlingsplan som om eg skulle skrive bok - no har eg teke til å skrive den boka til bileta.
Her får du berre korte tekstar til kvart bilete, resten kjem i boka mi.